Podziękowania

Koordynatorzy Jubileuszu 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego pragną w tym miejscu podziękować niżej wymienionym osobom i instytucjom za ich udział, zaangażowanie i współpracę, bez których nie byłaby możliwa organizacja obchodów Jubileuszu:

Polska Prowincja Dominikanów, a w szczególności prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów Paweł Kozacki OP oraz przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu Michał Pac OP

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego — rektora Uniwersytetu, prof. dr. hab. Bogumiłę Kaniewską — prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz panią Natalię Chromińską

Miasto Poznań w osobach: wiceprezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego, radnego Rady Miasta Poznania Przemysława Alexandrowicza, zastępcę dyrektora Wydziału Kultury Miasta Poznania Marcina Kostaszuka oraz referenta ds. planowania i realizacji budżetu Bartosza Antoniewicza

Portal Dominikanie.pl i Miesięcznik „W drodze” — za zgodę na udostępnienie tekstów, które ukazały się pierwotnie na stronie portalu oraz na łamach miesięcznika

Fundacja im. o. Honoriusza Kowalczyka OP: przewodnicząca Stanisława Borowczyk oraz pani Małgorzata Klęczak

Teatr Muzyczny wraz z dyrektorem Przemysławem Kieliszewskim

Biskup Damian Bryl — za obecność i przewodniczenie mszy świętej inaugurującej spotkanie duszpasterzy i przeorów

Bracia dominikanie — uczestnicy spotkania duszpasterzy i przeorów oraz autorzy tekstów o duszpasterstwie: Maciej Biskup OP, Maciej Chanaka OP, Adam Choma OP, Marcin Dąbkowicz OP, Łukasz Filc OP, Marcin Jeleń OP, Romuald Jędrejko OP, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Piotr Kruk OP, Łukasz Miśko OP, Stanisław Nowak OP, Janusz Pyda OP, Marek Rojszyk OP, Jacek Szymczak OP, Bartłomiej Wolszleger OP, Patryk Zakrzewski OP, Cyprian Klahs OP

Osoby związane z cyklem otwartych spotkań „Warto”:

goście: Kinga Baranowska, Dariusz Duma, Robert „Litza” Friedrich, Marek Kamiński, Adam Szustak OP, Hirek Wrona, Tomasz Zimoch

prowadzący: Roman Bielecki OP, Andrzej Błaszczak, Michał
Brożyński, Ryszard Gloger, Cezary Kościelniak, Piotr Świątkowski

pomoc techniczna przy obsłudze sal Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Sławka Wołoszyn za pomoc w szukaniu funduszy

Sztab organizacyjny — duszpasterze: Marcin Barański OP i Grzegorz Dąbkowicz OP, oraz studenci: Zofia Kątowska, Piotr Lasik, Mateusz Ledzianowski, Maciej Nowak, Jakub Rostek, Marta Szostak, Anna Trzcińska, Ireneusz Zając, Julia Żukowska

Osoby zajmujące się fotografowaniem i nagrywaniem wydarzeń: Dominika Bućko, Ula Jocz, Dominik Fąferek

Uczestnicy panelu historycznego — prowadzący prof. Konrad Białecki oraz prelegenci: dr Zofia Fenrych, Marek Miławicki OP, Mateusz Szłapka

Helena Postawka-Lech oraz Justyna Czyżak odpowiedzialne za przygotowanie wystawy

Osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji jubileuszowego benefisu: Tomasz Łozowicki, zaproszeni goście, zespół Piotr Baron Quintet: Piotr Baron, Michał Tokaj, Robert Majewski, Maciej Adamczak, Łukasz Żyta oraz obsługa techniczna Teatru Muzycznego w Poznaniu

Łukasz Rogowski — za przygotowanie badań socjologicznych na temat duszpasterstwa, a także osoby, które pomagały przy transkrypcji: Natalia Boruczkowska, Natalia Cegła, Luiza Gwizdała, Szymon Janus, Dominika Kasprzak, Alicja Pawłowska, Róża Rostek, Justyna Stępniak, Karolina Weichert, Agata Suseł, Mateusz Szłapka, Zofia Suszka, Ireneusz Zając, Ewa Zięba

Redaktorzy publikacji: Justyna Czyżak oraz Magdalena Wojtaś

Słowa wdzięczności kierowane są również do studentów za pomoc w przygotowaniach oraz do absolwentów za obecność i podzielenie się swoją historią.

+